Pazarlamanın 7P’si nedir?

Pazarlamanın 7P’si Philip Kotler tarafından geliştirilmiştir. “7P”

1- Product – Ürün

2- Price – Fiyat

3- Place – Dağıtım

4- Promotion – Tutundurma

5- People – İnsan

6- Physical Evidance – Fiziksel olanaklar

7- Process – Süreç

Klasik olarak, Pazarlamanın 4p si karmasına ek olarak 3 yeni kavram eklenilmiştir.

People (insan), Physical Evidance (Fiziksel olanaklar), Process (süreç).

Physical Evidance (fiziksel olanaklar): İşletmenin, firmanın üretim yeri, bayileri, satış yerleri gibi somut yerleri ifade etmektedir. Atmosfer, dekor, personeller fiziksel unsurlardır. Ya da bir okulun derslikleri, öğrenci sayıları fiziksel kanıta bir örnektir.

Process (süreç): Hizmetin sunulmuş olduğu süreçler de aslında müşterilerin satın aldıklarının birer parçası haline gelmiştir. Otellerin mavi bayrak uygulamaları ya da yemek sektöründe ayın en iyi elemanı gibi yollarda satışların-verimliliğin arttırılması pazarlama süreçlerinden birisidir.

Ürün ve hizmetlerinizi internet reklamları ile tanıtmak ister misiniz?

Şimdi size özel hazırlanacak ücretsiz sektör ve rakip analizi ile Google, Facebook, Instagram üzerindeki hedef kitlenizi tespit ediyor, tahmini reklam bütçesi ile birlikte tarafınıza sunuyoruz.

Pazarlamanın 7P’si Philip Kotler tarafından geliştirilmiştir. “7P” 1- Product – Ürün 2- Price – Fiyat 3- Place – Dağıtım 4- Promotion – Tutundurma 5- People – İnsan 6- Physical Evidance – Fiziksel olanaklar 7- Process – Süreç Klasik olarak, Pazarlamanın 4p si karmasına ek olarak 3 yeni kavram eklenilm…