Pazarlama Departmanı Kurulumu

Hedeflenen pazarlama (Marketing) organizasyonuna ulaşmak için, faaliyet modeli bileşenleri çeşitli katmanlar bazında analiz edilmekte, gelecek duruma yönelik verimlilik/iyileştirme fırsatları tespit edilmelidir. Bunun yanında tüm katmanlar sorgulanırken dijitalleşme seviyeleri belirlenmeli ve gelişim alanları tespit edilmelidir.

“Mevcut pazarlama (Marketing) ve satış birimi var mı?”, “Birim nasıl kurgulanmıştır?”, “Ünvanlar arası iş geçişleri nasıl gerçekleştirilmektedir?”, “Pazarlama (Marketing) departmanın ideal yapısı nasıl olmalıdır?” ve “Kısa, orta ve uzun vadede nasıl olmalıdır?” sorularının cevaplarını buluruz ve bu kapsamda öneriler sunarız. 7P analizinde de bahsedilen insan faktörü çok önemlidir ve bu yüzden pazarlama (Marketing) departmanı kurulumu gerçekleştirilmelidir. 

Pazarlama (Marketing) Departmanı Kurulumu Hizmetimiz için aşağıdaki  danışmanlık araçlarını uygulayıp listelenen aktiviteleri gerçekleştirip belirtilen proje çıktılarına ulaşıyoruz:

Aktiviteler

 • Strateji ve hedeflerinin anlaşılması
 • Süreç sorumluları ile toplantılar düzenlenerek iş yapış şekillerinin anlaşılması ve iş süreçlerinin uçtan uca detaylı incelenmesi
 • Süreç sahipleri ile görüşülerek iş süreçlerindeki aktivitelere ayırdıkları zamanların anlaşılması
 • Global bir marka olma hedefi göz önünde bulundurularak, kurum içi çalışanların gerekli yetkinlik ve yeterliliklerinin tespiti
 • Gerçekleştirilen aktivitelere ilişkin bilgi toplanması amacı ile anket uygulaması
 • Gerekli noktalarda yerinde gözlemler uygulanması
 • Firma ile benzerlik gösteren şirketlerle kıyaslama çalışmalarının yapılması (İç Kıyaslama)
 • Verimliliğe ilişkin iyileştirme alanlarının tespit edilmesi
 • İyileştirme noktaları ve en iyi uygulamalar dikkate alınarak; Organizasyon Yapısının (Organizasyon Şeması, Unvan ve Pozisyon Hiyerarşileri) kurgulanması
 • Süreçler için iyileştirme alanlarının, kontrol noktalarının, onay mekanizmalarının, rol ve sorumlulukların tespit edilmesi
 • İleri analitik uygulamaları destekleyecek süreçlerin ve rol/sorumlulukların belirlenmesi
 • Pazarlama (Marketing) süreçlerine ilişkin yetkinlendirme modeli tasarımı
 • Gelecek durumda kullanılacak sistem ve teknoloji gereksinimlerine ilişkin analizlerin yapılması
 • Teknolojiye ilişkin yol haritasının çıkarılması

Çıktılar

 • Mevcut Durum Analizi Raporu, Anket Sonuçları
 • Gelecek durum Pazarlama (Marketing) süreç ve organizasyon tasarımları
 • Pozisyon Bazlı Görev Tanımları
 • Kazanım hızına göre sunulan iyileştirme önerileri
 • RACI (SODA) Modeli
 • Yetkilendirme Modeli
 • Teknoloji/sistem gereksinimler

Araçlar

 • Istanbul Network Kıyaslama (Benchmark) Veritabanı, ülke bazında iç kıyaslamalar
 • Istanbul Network Veri Toplama Şablonları & Analiz Anketleri
 • Çalışma Toplantıları ve Soru Setleri
 • RACI (SODA) Metodolojisi
 • DECIDE Metodolojisi