Konumlandırma

Pazarlama Danışmanlığı kapsamında; şirketin kendisini , ürünlerini ve markasını doğru konumlandırması kilit bir rol oynamaktadır. Doğru konumlandırılmayan bir şirket veya ürün, hem pazarda tüketiciyle iletişimini yanlış yoldan yaptığı için umduğu sonuçlara ulaşamayabilir hem de tüketicisi tarafından doğru anlaşılamayan ürün veya hizmet pazarda kendisine alıcı bulamayabilir. Örneğin kendisini doğal ürün olarak konumlayan bir gıda firması, ürün genişletmesi kapsamında kimyasala koruyucularla korunduğu belli olan hazır gıda yemeği işine girerse ; ana pazarını da kaybetmekle karşı karşıya kalacaktır.

Şirketler genelde, şu soruyu kendilerine sorup çelişkide kalmaktadırlar:

Her bir müşteriye aynı davranmak doğru olan hareket midir?

Bu sorunun yanıtında etkili olan etmenleri şöyle sıralamak mümkündür:

 • Firmayı tercih edilebilmeleri için müşterilere neden yaratma gereksinimi
 • Müşteri ihtiyaçlarını doğru tespit edip müşteri ihtiyaçları ile örtüşen değer önerileri sunma gereksinimi
 • Tüm müşterilerin ve beklentilerinin aynı olmadığı gerçeği

Müşteri ihtiyaçları ve firmaya getirdikleri arasındaki farklılıkları göz önünde bulundurarak müşterileri sınıflandırmak gerekmektedir.

Istanbul Network Danışmanlık olarak,  Şirketi ve ürünlerini doğru hedef pazarda konumlandırabilmek ve müşteri / ülke / ürün grubu bazında sınıflandırabilmek için; bir başka ifadeyle Stratejik pazarlama gerçekleştirmek için,  izleyeceğimiz adımlar şöyle sıralanabilir:

Aktiviteler   

 1. Mevcut durumun analiz edilmesi
 2. Şirketin iç ve dış çevresinin değerlendirilmesi (SWOT Analizi)
 3. Pazarı bölümlendirmesi nasıl yapılmalı beyin fırtınası
 4. Hedef Pazar Belirlemesi arama konferansı yapılması
 5. Konumlandırma nasıl yapılmalı beyin fırtınası yapılması
 6. Pazarlama Karmasının oluşturulması

Çıktılar   

 1. Şirket ve Ürün Konumlandırma Haritası
 2. Rakip Analizleri
 3. Pazarlama Karması’nın konumlandırma bazlı detaylandırılması ve farklılaştırılması
 4. Beyin Fırtınası ve Arama Konferansı Çıktı Raporu
 5. Konumlandırma nasıl yapılmalı beyin fırtınası yapılması

Araçlar

 1. Konumlandırma Metodolojisi
 2. Pazar Araştırması Raporları
 3. Beyin Fırtınası
 4. Arama Konferansı