Pazarlama Stratejisi Belirleme

Pazarlama (Marketing) Stratejisi, şirketin ana stratejileriyle bağlantılı olarak şirket bünyesindeki pazarlama stratejilerine odaklanan sistemsel planlamadır. Bir şirketin ana tek bir pazarlama stratejisi olmasına karşın; birden fazla markası var ise her bir markanın ayrı bir marka stratejisi olması gerekir. Pazarlama stratejisi, şirketin ana strateji ve hedeflerinden bağımsız düşünülmemelidir. Şirketin gitmek istediği yöne, pazarlama ne katkı sunabilir sorusundan yola çıkılmalıdır. Pazarlama stratejisi; stratejik açıdan şirketin ana stratejileri ile en çok örtüşmesi gereken alandır. Bu bağlamda bütüncül bir yapıda tasarlanmalıdır.

“Daha öncesinde yapılmış bir strateji var mı?”, “Bu strateji hayata geçirilmiş mi?” ve “Strateji takip ediliyor mu?” gibi sorular sorar ve cevaplarını öğreniriz. Şirketin pazarlama stratejisi yoksa belirlenmesini gerçekleştiririz.

Aktiviteler:

Pazarlama stratejisini oluşturmak için Pazarlama Danışmanlığı Projesi kapsamında şu adımlar izlenecektir:

 1. Mevcut Durum Analizi ile Pazarlama (Marketing) süreçlerinde gelişim alanlarının belirlenmesi,
 2. Marka Konumlandırma ve Marka Kimliği çalışmalarının yapılması
 3. Pazarlama 4 P Yapısının Belirlenmesi
 4. Ürün Stratejisinin Belirlenmesi
 5. Fiyat Stratejisinin Belirlenmesi
 6. Yer Stratejisinin Belirlenmesi
 7. Tutundurma Stratejisinini Belirlenmesi
 8. Global Marka organizasyonunun ve süreçlerinin, bütüncül bir yapıya kavuşmasını sağlayacak şekilde tasarımı,
 9. Hedef Pazar giriş stratejilerinin belirlenmesi, detaylanlandırılması ve konsolide takibe yönelik tasarım ve şablonların oluşturulması,
 10. Mevcut Pazarlama Planlarının gözden geçirilmesi ve zenginleştirilmesi, farklı ülkelerdeki planların merkezi ve konsolide olarak yönetilmesine ilişkin yapıların tasarlanması,
 11. Pazarlama bütçesi hazırlama süreçlerinin ve Pazarlama planı ile iletişim planlarının ortaklaştırılarak tasarımı,
 12. Pazarlama süreçlerinde dijitalleşme ihtiyaçlarının belirlenmesi,
 13. Pazarlama süreçlerinin yazılımlar üzerine taşınmasına yönelik kalite güvence desteği verilmesine, yönelik tasarım hizmetleri öngörülmektedir