Pazarlama Planı Danışmanlığı

Pazarlama (Marketing) Planı Danışmanlığı, bir şirketin pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli strateji, hedef, organizasyon ve bütçe yapılarını  tasarlayacağı en kapsamlı çalışmadır. Pazarlama Planı hazırlamaya başlayan bir şirketin sormaya başlaması gereken ilk sorular şunlardır:

 • Rakip analizi
 • Sektör analizi
 • 7p/4p analizleri
 • Marka konumlandırma 
 • Marka araştırmaları gerçekleştirmekteyiz. Markanın, yerelde ve globalde, fiyat ve kalite gibi farklı kriterlere göre konumlandırılmasını yapmaktayız. “Şirket, diğer markalara göre nasıl bir konuma sahiptir?” ve “Nereye varmak isteniliyor?” sorularının cevabını buluruz. 
 • Hedef pazarların belirlenmesi

Şirketlerin belirli hedefleri olabilmektedir. Tüm dünyaya açılmak isteyebilirler ancak yeterli bütçeye sahip olmadan istenilen hedeflere ulaşmayı istemek gerçekçi olmaz. Hedef ülke bazlı faaliyetlerin yürütülmesi çok önem arz etmektedir. Belirlenmiş stratejilere göre 3, 5 ya da 10 yıllık vadelerde olabilecek pazarlama planı sayesinde şirketler uzun vadeli pazarlama faaliyetlerini tasarlamış olur. Böylece işletmeler planlı ve programlı faaliyetler gerçekleştirebilir.

Projeler sayesinde firmaya gelmiş bir dış göz olarak farkındalık oluşturmaktayız. Uzun yıllardır aynı işi yapan firmalarda iş körlüğü meydana gelebildiği için problemler görülemeyebilir. Istanbul Network olarak şirkete dışarıdan bakar ve problemleri işletmenin gözleri önüne sereriz. Çok geniş bir know-how’a sahibiz. Birçok sektörde birçok farklı firmayla beraber danışmanlık faaliyeti yürüttüğümüz için bilgi haznemiz geniştir. Firmalar en çok aynı sektördeki rakiplerinin ne yaptığını merak eder ve bu anlamda mevcut rakip analizi çok önemlidir. Geniş bir benchmark’a sahip olduğumuz için firmalara değerli bilgiler sunmaktayız. Proje başlamadan önce farkındalık çok düşük olabilir. Stratejileri belirlerken hedef pazarların belirlenmesini de gerçekleştirmekteyiz.

Pazarlama danışmanlığı sayesinde firmaların farkındalığı artar. İşletmeler daha bilinçli ve ne yaptığını bilir şekilde pazarlama faaliyetlerini yürütebilir. Sektöründe ve dünyada neler olup bittiğine dair bilgiler edinebilmektedir. “Rakip ve pazar araştırılması nasıl yapılır?”, “Nasıl bir yol izlenmelidir?” ve “Ne kadar sıklıkla gözden geçirilmelidir?” sorularının cevaplarını bulup, firmaya bu konularda bilgilendirmelerde bulunmaktayız. 

Müşterileriniz ürünlerinizi neden (nasıl) tercih etmektedir?

a) Ürünlerinizin, rakip ürünlere kıyasla sağladığı temel faydalar nelerdir?
b) Ürünlerinizin müşteri ihtiyaçlarını karşılamada, rakiplerinden ayıran temel farklılıklar nelerdir? Müşteri tercihleri doğrultusunda ,ürünlerinizin rakiplerinden daha iyi oldukları özellikleri nelerdir?
c) Ürünlerinizi, rakip üreticilerin ürünlerine kıyasla müşteri ihtiyaçlarına göre daha iyi nasıl uyumlandırabilirsiniz?
d) Müşteri ihtiyaçlarına ilişkin gelecekte ne gibi değişiklikler beklliyorsunuz?
e) Müşterileriniz, ürünlerinizi alırken hangi ödeme şeklini kullanıyorlar?
f) Müşterileriniz ürünlerinizi tercih ederken uzun dönemli bir güven, marka bağımlılığı ve memnuniyeti kazandıktan sonra mı yoksa değişen eğilimlere göre mi satın alma kararını veriyor?

Potansiyel müşteri olarak belirlediğiniz kesim ürünlerinizi neden satın almıyor?

a) Müşteriniz olmayan kesimin, ürünlerinizle kendi ihtiyaçları arasındaki örtüşmeyen temel faktörler(özellikler) nelerdir?
b) Müşteriniz olmayan kesimin, ürünleriniz yerine rakip ürünlere yönelmelerine neden olan temel faktörler(rakip ürünün özellikleri, yararları ve avantajları gibi etkenler açısından) nelerdir?
c) Müşteriniz olmayan kesimin, rakip ürünü tercih etmesinde dağıtım, fiyat, tutundurma faaliyetlerinden hangisi/hangileri temel problemi teşkil etmektedir? Neden?
d) Müşteriniz olmayan kesimi, kendi ürünlerinize çevirmek için elinizdeki potansiyel güçler nelerdir?

Istanbul Network Danışmanlık ile beraber yürütülecek bir Pazarlama Planı Hazırlama Projesi kapsamında şu faaliyet adımları gerçekleştirilip aşağıdaki çıktılar üretilecektir:

Aktiviteler

 • Pazarlama Planı Aşamaları ’nın ilk adımı; Strateji, hedefler ve operasyonel model doğrultusunda pazarlama organizasyondaki kritik gereksinimlerin belirlenmesidir.
 • En iyi uygulamaların incelenmesi
 • Kurumsal strateji, hedef operasyon modeli, marka stratejisi, en iyi uygulamalar ve rakip firmalardaki uygulamalar dikkate alınarak pazarlama organizasyonunun tasarlanması
 • Seçilen yapıda fonksiyonların rol ve sorumluluklarının belirlenmesi
 • Yurt içi pazarlama, yurt dışı pazarlama, marka yönetimi, strateji, satış ve ar-ge başta olmak üzere tüm fonksiyonlarla süreçsel entegrasyon noktalarının tasarlanması
 • Pazarlama bütçesi, pazarlama marka iletişim planlarının gözden geçirilmesi
 • İlgili hedef pazarlardaki satış cirolarının ve faaliyetlerin tespiti
 • Hedef pazarlarda segment bazında rekabet analizinin zenginleştirilmesi
 • Hedef Pazar giriş stratejilerinin detaylandırılması
 • Hedef pazarlardaki performansın takibine yönelik olarak süreçlerin tasarlanması
 • Hedef pazarlarda segment bazında iletişim planının oluşturulması
 • Pazarlama bütçesi, pazarlama marka iletişim planlarının gözden geçirilmesi
 • Mevcut kampanya performanslarının gelecekteki kampanyalara yansıması ve performansın pazarlama planına etkisinin değerlendirilmesi

Süreçlerin iş sonuçlarını en iyi şekilde destekleyecek biçimde yapılandırılması hedeflenmektedir.

Çıktılar

 • Firmanın Güncel Konsolide Pazarlama Planı
 • Güncel Konsolide Pazarlama – Marka İletişim Planları
 • Anahtar performans göstergeleri

Araçlar

 • Küresel iyi örnekler veri tabanı
 • Danışmanlık Hedef Pazar Belirleme Metodolojisi
 • SWOT Analiz Metodolojisi