Pazarlamanın 4P’si nedir?

Pazarlamanın 4P si pazarlama dünyasıyla ilgilenen herkes için aşina olunmuş bir kavramdır. Pazarlama dünyasında, pazarlamanın babası olarak kabul edilen isim Philip Kotler tarafından geliştirilen 4P oldukça önemli bir yer teşkil etmektedir.

Ürün ve hizmetlerinizi internet reklamları ile tanıtmak ister misiniz?

Şimdi size özel hazırlanacak ücretsiz sektör ve rakip analizi ile Google, Facebook, Instagram üzerindeki hedef kitlenizi tespit ediyor, tahmini reklam bütçesi ile birlikte tarafınıza sunuyoruz.

Pazarlamada 4P Kavramı Nedir?

4P’nin açılımı:

Product (Ürün)

Price (Fiyat)

Place (Yer)

Promotion (Tutundurma)

Pazarlama, müşteri odaklı yapılan hizmettir. Yani müşterilerin beklentilerini, isteklerini anlamalı ve bu kapsamda ürün ya da hizmetlerin tasarlanması planlanmalıdır. Öncelikle ortada ürünümüz olmalı ve bunu piyasa koşullarına göre fiyatlandırmalıyız. Daha sonra ürünün tüketiciye ulaşılması sağlanmalı ve nihayetinde piyasada ürünümüzü tutundurmalıyız.

Günümüzde rekabet piyasası gün geçtikçe daha da sertleşmeye başlıyor. Şirketler artık kendi ulusal pazarlarında değil uluslararası bir yapıya bürünmüş durumdalar. Ürün çeşitliliğinin artması ve artan teknolojik gelişim pazarlamaya verilen önemi de arttırmıştır. İşte yaşanan tüm bu sürece karşın Philip Kotler tarafından şirketin, işletmenin pazarlamaya nasıl başlayacağı, artan rekabete karşı nasıl tutunacağına dair bir pazarlama karması olarak pazarlamanın 4p si kavramını ortaya atmıştır. Şimdi bu 4 maddeyi tek tek açıklamaya çalışalım.

1) Ürün (Product): Ürün için tanım yapmamız gerekirse, ham maddelerin bir takım işlemlerden geçirilip, işlenip, bir araya getirilmesiyle oluşturulan bütün diyebiliriz.

Pazarlama yapabilmek için öncelikle ürüne ihtiyacımız vardır. Pazarlamanın 4p si olan ürün ile pazara ne ile ulaşacağımızı, rekabetteki konumumuzu, ürünün özelliklerinin ne olması gerektiğini belirleriz.

Pazarlamanın 4p si, pazarlama dünyasında genel kabul gördüğü gibi çoğu kişi tarafından da özellikle yetersiz ve eksik kaldığı yönüyle eleştirilere maruz kalmaktadır. Örnek vermek gerekirse, Kotler’in ifade ettiği gibi kozmetik şirketleri beşinci p olarak packaging (ambalaj) maddesinin eklenmesini istediler. Satış müdürleri, satış oluşturma gücünün “p” ile başlamadığı için mi eklenmediğini, hizmet müdürleri de “hizmet” kavramının da aynı nedenden ötürü mü pazarlama karması dışında kaldığını sordular.

4P’ye yapılan eleştiriler yukarıdaki anlatılanlarla sınırlı değil elbette. 4P’ye karşı 4C, 6P gibi alternatifler de oluşturuldu. Kimilerine göre ise pazarlamanın doğası gereği bazı kavramlarla sınırlandırılmaması gerektiği oldu. 4P ise bu eleştirilere karşı, yapılan pazarlama karmasının eksik olduğu söylenen yönlerini kendi içerisinde barındırdığı değerlendirmesi oldu. Yani, neden 5.P olarak ambalaj yok diye sorulacak olursa cevabı ambalaj ürünün içerisinde bir parça olduğu değerlendirilmesi yapıldı.

Aslında ürün dediğimizde, içerinde bulunan maddeler, tadı, şekli, kokusu, mekanik özellikleri, ambalajı vb. gibi özellikleri anlaşılıyor olmalıdır. Eğer bir pazarlama faaliyeti yapmak istiyorsak ürüne sahip olmalı ve bu ürünün özelliklerini, içeriğini doğru şekilde konumlandırmalıyız.

2)Fiyat (Price): Bir ürüne sahip olduktan sonra artık ikinci olarak yapacağımız şey bu ürüne bedel koymamız gerekliliğidir. Ürünün fiyatını belirlemede birçok faktör etkili olmaktadır. Bunlardan birisi de üretim maliyetleridir. Fakat tek başına yeterli değildir. Pazarlamanın değişkenliğini, kapsamı, vizyonu, yaratıcılığı, araştırmacılığı ortaya çıkmaktadır. Fiyat belirlenirken tüketicilerin bu ürünü almaya razı oldukları fiyat aralıkları, hedef kitleye göre fiyatlandırma, piyasa rekabetindeki diğer fiyatlar pazarlamanın rolleri içerisinde önemli bir yer kapsar. Pazarlamanın 4p si olan fiyatlandırma yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, satıcının satmak isteyeceği fiyat ile alıcının ödeme yapabilmek için razı olacağı noktanın bulunmasıdır.

3)Dağıtım (Place): Artık bir ürünümüz ve bu ürünümüzün de fiyatı var. Sıra geldi tüketicilerin ürünümüzü nerede bulacağı sorusuna cevap bulmada. Dağıtım sayesinde, ürün doğru yerde doğru zamanla müşteri buluşması hedeflenir. Pazarlamanın 4p si olan Dağıtım konusunun üzerinde yeterince durulmaması, yaratıcılığının sınırlı olduğu gibi kanılar olsa da birçok başarılı pazarlama öyküsünün altında ve aynı şekilde birçok başarısız pazarlama öyküsünün altında dağıtım yer almaktadır. Bir ürününüz var mükemmel! Çok iyi de tanıtım faaliyetleri yapmışsınız. Fakat tüketici ürününüzü istediği yerde bulamıyor… Tüketici eğer ürününüzü bulmakta zorlanıyorsa nihayetinde ürününüze olan isteği azalacak yavaş yavaş diğer rakip firmaların ürünlerine yönelecektir. Ayrıca dağıtımın içerisinde zamanlama da oldukça önemli yer tutar. Yani tüketicinin ihtiyacı ve isteği olduğu zamanda ürününüzü buluşturabilmek…

4)Tutundurma (Promotion): Günümüzde artan had safhadaki rekabette hemen hemen her sektörde onlarca rakip ve yüzlerce ürün bulunuyor. Peki tüketiciler sizin ürününüzün farkında mı? Bu kadar fazla alternatif arasından kendi ürününüzü ortaya çıkarabilmek oldukça önemlidir. Dağıtımda olduğu gibi ürün, fiyatlandırma yaptık doğru yerde-zamanda da ürünü ulaştırdık fakat tüketici sizin ürününüzün farkında değilse başarılı satış yapabilmeniz pek mümkün olmayacaktır. Eğer ürününüzü tanıtım yoluna giderseniz insanların sizin ürününüzü fark etmesine yol açacak ve başarılı bir şekilde devam edilirse istek sonrasında ise satın almayı düşüneceklerdir. Örneğin, Google‘da reklam vererek dijitalde tutundurma faaliyeti yapabilirsiniz. Şunu belirtmemiz gerekir ki birkaç kere tanıtım yapıp bırakmak sizin de aynı şekilde unutulmanıza yol açacaktır. Pazarlamanın 4p si olan tutundurma ile ürününüzü sürekli dillerde, beyinlerde kalıcı tutmak için sürekli olarak tanıtım çalışmalarına devam etmeniz gerekmektedir.

Pazarlamanın 4P si pazarlama dünyasıyla ilgilenen herkes için aşina olunmuş bir kavramdır. Pazarlama dünyasında, pazarlamanın babası olarak kabul edilen isim Philip Kotler tarafından geliştirilen 4P oldukça önemli bir yer teşkil etmektedir.